VŞ Eğitim Kurumları

DERSHANE ÖTESİ BİR EĞİTİM

VŞ. Eğitim kurumlarında, Klasik Dershanecilikten uzak, kalıcı öğrenmeyi amaçlayan, çocuğu öğrenmeye istekli hale getiren çok farklı bir program uygulanır.

* VŞ. Dershanelerinde en çok dikkat edilen konu, öğretmenlerin deneyimli olması, konularına hakim olması, özverili olması, kitapların teknolojik uyumlu olması, tüm personelin öğrencilerin öğrenme sürecine odaklanmasıdır. Öğrencileri korkutarak değil, sevdirerek eğitime katma çabasıdır.

* VŞ. Dershanelerinde kalıcı öğrenme metodu olarak MEGA HAFIZA TEKNİKLERİ öğretilir. Kalıcı Öğrenme için, Hafıza Teknikleri uygulanması yanında, SİSTEMATİK TEKRAR gerekir.Bu sistematik tekrarın başarılabilmesi için de BEYİN HARİTALARI Uygulaması önemlidir. Her ayın belli zamanlarında Beyin Haritası Yapımı ve Uygulaması öğretilir.

* Sınıf seviyesinin gerisinde kalan, önceden öğrenmediği konular bulunan öğrenciler tespit edilerek, cüz-i ders ücreti karşılığında bire bir özel derslerle çocuğun eksikleri telafi edilir ve sınıf seviyesine bir an önce yetiştirilir.

* Okul sınavları öncesinde, 3-5 kişilik gruplara ayrılarak çocukların anlamadığı konular üzerinde soru çözümü yapılarak sınava hazırlanmasına katkı sağlanır.

* Sınavlar sonrasında konu analizleri yapılarak hangi çocuğun hangi konularda eksik olduğu belirlenir ve o konuları öğrenmesi sağlanır.

* Çocuklar tatlı bir rekabet ortamına sokularak, derslere ilgileri artırılır ve sıkılmadan çalışmaları sağlanır.

*Öğretmen her hafta 10-15 dakikalık quiz denilen küçük sınavlarla öğrencinin o haftaki konuyu öğrenip öğrenmediğini kontrol eder.

* Tarama ve Deneme Sınavları ile belli zaman aralıklarındaki konuları öğrenip öğrenmediklerini kontrol eder. Öğrenilememiş konular sınıf etütleri ile telafi edilir. Sınıf etütlerinin yeterli olmaması halinde küçük ücretlerle verilen bire bir özel dersler devreye sokulur.

* VŞ. Eğitim Kurumları askeri bir disiplin içerisinde değil, sevgi dolu,güler yüzlü,hoşgörülü ve çalışma isteği uyandırmaya yönelik bir ortam içerisinde eğitim verir.

* Veli Toplantıları ile “çocuğa doğru yaklaşımın nasıl olması gerektiği” sık sık hatırlatılır. ÇOCUĞA DOĞRU YAKLAŞIM, başarıya giden yolun temelidir.